Acceptar INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE COOKIES. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, considerem que accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Avís legal

TITULARITAT DEL PORTAL

A. MADRONA INYECCIÓN TERMOPLASTICOS, S.L. és el Titular del portal web www.plasticos-madrona.com (en endavant, el Portal). El seu domicili es troba a Barcelona, carrer Binèfar, 27 4ª planta (08020) i està proveïda de CIF B59941898.

Les dades registrals del Titular són: Full B494032, Foli 168, Tom 45624, Secció general, Inscripció 1ª.

Pot posar-se en contacte amb el Titular del Portal a través del següent e-mail: madrona@plasticos-madrona.com

El nom de domini PLASTICOS MADRONA a través del qual s'accedeix al present Portal és titularitat d'A. MADRONA INYECCIÓN TERMOPLÁSTICOS, S.L. estant prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes o serveis que no siguin titularitat d'A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L. que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit d'A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L..

OBJECTE

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés, navegació i ús de l'esmentat Portal per part de tots els Usuaris. Si l'Usuari no està d'acord amb les mateixes, no tindrà dret a utilitzar el lloc web d'A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L.

El fet d'accedir a aquest Portal suposa el coneixement i acceptació íntegra per part de l'usuari dels termes i condicions d'ús del Portal, en la versió publicada en el moment en que s'accedeixi al lloc web.

En aquest sentit, A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L. es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals i, en general, dels elements que integren el disseny i la configuració del Portal. Per això, A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L. recomana als Usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin al Portal.

El Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als productes, serveis i/o Continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal, prestacions, productes, serveis i Continguts, sense possibilitat per part de l'Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular, amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després d'aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i/o en qualssevol condicions particulars que siguin d'aplicació.

ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L'Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que entén i comprèn íntegrament.

El simple accés al Portal, l'ús dels continguts oferts en el mateix, així com la complementació de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels que naveguin en el Portal, l'adquisició de la consideració d'Usuari i l'acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal.

L'Usuari declara així mateix que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització d'aquest Portal és vertadera, completa i precisa.

En tot cas, l'accés, navegació i ús del Portal es fa sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, de manera que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l'ús del Portal i els seus continguts. En aquest sentit, l'Usuari s'obliga a usar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu i no exhaustiu els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l'estructura de navegació, el programari, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant els continguts) són propietat intel·lectual d'A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L. o de tercers, dels quals A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L. ha obtingut la corresponent llicència.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts donant lloc a responsabilitats l'ús, explotació o utilització no autoritzada dels continguts.

També està prohibit l'ús de les marques, noms comercials o signes distintius titularitat del Titular o de tercers, sense el previ consentiment per escrit del seu Titular.

RESPONSABILITATS DEL TITULAR

El Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i/o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Així mateix el Titular posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats al Portal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES

L'Usuari reconeix i accepta expressament que el Titular no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada al Portal amb relació als productes i/o serveis d'A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L..

En particular, el Titular no garanteix ni es fa responsable de:

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

El Titular podria oferir en el seu Portal enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es troben fora del Portal. En cap cas aquests enllaços han de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació d'A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L. a la contractació de productes i/o serveis que s'ofereixin.

El Titular no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, el Titular no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgina web a les que es poguessin establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

ENLLAÇOS AMB DESTINACIÓ A AQUEST PORTAL

Per al cas que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Portal, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d'obtenir una autorització expressa i per escrit del Titular i l'enllaç haurà de ser absolut i complet, en el sentit que es realitzi a la pàgina principal d'A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L., abastant tota l'extensió de la pàgina principal del Portal.

En el cas que l'entitat que realitzés l'enllaç des de la seva pàgina web al Portal d'A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L., també desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i / o del Portal, necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit d'A. MADRONA INYECCION TERMOPLASTICOS, S.L.

NUL·LITAT

En el cas que qualsevol disposició d'aquest Avís Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l'Avís Legal ni les condicions particulars que, si escau, hagin pogut ser establertes.

En el cas que el Titular no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de part seva.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

El present Avís Legal es regirà per la normativa espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l'accés al Portal, l'Usuari i el Titular amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, acorden sotmetre expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular del Portal.